เทคนิคลดต้นทุน ด้วยการจัดการขนส่ง

ทุกวันนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการส่งสินค้าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับพ่อค้า แม่ค้า หรือผู้ที่ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การส่งของถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและสินค้าอยู่ในสภาพดี แสดงถึงความใส่ใจและคุณภาพการบริการของร้านค้าเป็นอย่างดี ทำให้ลูกค้าประทับใจตั้งแต่วินาทีที่ได้รับสินค้า ดังนั้น พ่อค้าแม่ค้ามืออาชีพจำเป็นต้องรับมือกับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการได้รับของอย่างรวดเร็ว

ต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งเพราะในปัจจุบันการขนส่งมีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท ทำให้ในหลาย ๆ ธุรกิจต้นทุนการผลิตมีผลกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ ต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาค่าขนส่ง ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องวางแผนกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการขนส่ง ดังต่อไปนี้

1.กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก

โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจากน้ำมันดีเซล หรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซล หรือ ก๊าซ CNG ซึ่งการใช้ก๊าซ CNG นั้นจะประหยัดกว่าการใช้น้ำมันถึง 60-70%

2.กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่

หรือเป็นวิธีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นการผสมผสานการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป โดยอยู่ภายใต้สัญญาหรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียว ซึ่งโครงสร้างของระบบขนส่ง สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพได้ 5 แบบ คือ การขนส่งทางถนนการขนส่งทางราง การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางท่อการผสมผสานการขนส่งหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถทันต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงต้นทุนการขนส่งของรูปแบบต่าง ๆ ให้ประหยัดที่สุด

3.กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า

การหาที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้านได้โดยการจัดศูนย์กระจายสินค้าจะช่วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้ เนื่องจากการขนส่งตรงถึงลูกค้าในต่างจังหวัดโดยไม่มีศูนย์รวบรวมพักสินค้า ทำให้ส่วนใหญ่ต้องขนส่งเที่ยวเปล่ากลับ หรือขนส่งไม่เต็มคันรถซึ่งสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้จากการกำหนดศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ มีโครงข่ายกระจายสินค้าทำหน้าที่รวบรวมสินค้าให้เต็มคันรถหรือจัดพาหนะให้เหมาะสมกับจำนวนและสอดคล้องกับสถานที่ส่งมอบสินค้า

4.กลยุทธ์การขนส่งสินค้าทั้งเที่ยวไปและกลับ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่า เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้าเสร็จจะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมาส่งผลให้เกิดต้นทุนการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าและผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ต้นทุนประกอบการเพิ่มสูงขึ้น

5.กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อมาช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation management system; TMS) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผนการขนส่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจการขนส่ง ซึ่งคือความรวดเร็วและต้นทุนที่ประหยัดที่สุด องค์ประกอบของระบบ TMS คือ การบริหารการจัดการด้านขนส่งซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนการดำเนินงานขนส่งและอีกองค์ประกอบหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งหน้าที่ช่วยในการตัดสินใจในเรื่องการบรรทุกสินค้า และการจัดวางเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดต่างๆหัวใจหลักของการขนส่ง คือการส่งของให้รวดเร็วและเกิดต้นทุนในการขนส่งที่ต่ำที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการขนส่งจึงจำเป็นต้องพิจารณาจากหลากหลายปัจจัยที่จะช่วยทำให้ลดต้นทุนในการขนส่ง เพื่อไม่ให้ไปกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจ

เทคนิคพิเศษสำหรับพ้อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ช่วยลดต้นทุนค่าส่ง ด้วย “ระบบจัดการขนส่ง”อัจฉริยะ 

ขอบคุณที่เราอยู่ในยุค 2022 ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาจัดการปัญหาต่างๆ ของธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่ แล้วธุรกิจออนไลน์ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดจะพลาดได้ยังไงหละคะ 

จากข้อมูลด้านบนทุกคนคงทราบดีถึงความสำคัญของการขนส่ง แต่ต้องเรียนตามตรงเลยว่าถ้าร้านมีระบบจัดการหลังบ้านที่ไม่ดี ก็สามารถทำให้ร้านไปต่อไม่รอดเลยทีเดียว และการที่ร้านทุกร้านจะขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพได้ ก็ต้องมีต้นทุนเพิ่มเข้ามาทำให้กำไรหดหายไป หรือลูกค้าหนีเพราะต้องจ่ายแพงขึ้น ฮีโร่ของเรื่องนี้ก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า “ระบบจัดการหลังบ้าน”ที่ออกแบบมาเพื่อร้านออนไลน์โดยเฉพาะ ที่จะเข้ามาช่วยเป็นตัวกลางระหร่างร้านค้ากับขนส่ง เมื่อมีตัวกลางที่รวมร้านค้าไว้ด้วยกันก็ทำให้ราคาค่าส่งพัสดุที่ร้านค้าจะได้รับนั้นถูกลงอย่างมากเช่นเดียวกับร้านใหญ่ ตรงนี้แหละที่จะทำให้ร้านค้าต้นทุนถูกลงเพียงแค่ไม่กี่คลิก แถมยังสามารถติดตามสถานะพัสดุได้หมดกังวลเวลาลูกค้ามาตามของ และอีกอย่างที่ดีนั่นคือแต่ละขนส่งมีความเหมาะสมกับแต่ละออเดอร์ไม่เหมือนกัน ทั้งเรื่องพื้นที่ห่างไกล ทั้งเรื่องน้ำหนักกล่อง เรื่องขนาดกล่องถ้าเรามีระบบที่รวมขนส่งหลายๆเจ้าไว้ด้วยกันเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าออเดอร์ไหนจะใช้ขนส่งไหนดี ตามความเหมาะสม ตามต้นทุนที่ต้องการ ซึ่งตอนนี้มีระบบจัดการหลังบ้านอยู่หลายเจ้าให้เลือกใช้ การเลือกระบบจัดการหลังบ้านที่ดี ที่มีขั้นตอนการทำงานครอบคลุม เหมาะสมกับร้าน และไม่เพิ่มขั้นตอนการทำงานของร้านมากจนเกินไป ก็จะทำให้ร้านมีแต่ผลดี สุดท้ายนี้ของฝากระบบหลังบ้านจัดการขนส่ง Goship ที่ตอบโจทย์ในทุกๆข้อที่กล่าวมาข้างต้นและยังเปิดให้ใช้บริการฟรีตลอดชีพอีกด้วย

This site is registered on wpml.org as a development site.

https://fiatmachinery.com/wp-content/bonus-new-member-100/

https://hleventdesign.com/wp-content/slot-bet-100/

https://www.szilveszterrallye.hu/wp-content/slot-garansi-kekalahan/

https://drarayeshgar.shop/wp-content/depo-25-bonus-25/

https://stechnotech.in/wp-content/depo-25-bonus-25/

https://redbagency.com/wp-content/bonus-new-member/

https://fimdablaze.com/wp-includes/depo-25-bonus-25/

https://nadi.website-mockups.com/wp-includes/slot-bet-100/

https://www.rankingbird.de/wp-includes/slot-bet-100/

https://primumfx.com/wp-includes/depo-25-bonus-25/

https://famashopexpress.com/wp-includes/slot-garansi-kekalahan/

https://dealdone21.com/wp-includes/slot-garansi-kekalahan/

https://www.nlm-music.com/wp-includes/depo-25-bonus-25/

https://nicemusica.com/wp-includes/bonus-new-member/

https://nottsrelocate.co.uk/wp-includes/customize/slot-raffi-ahmad/

https://elitasansor.com/wp-includes/ID3/depo25-bonus25/

http://juc.edu.lb/wp-includes/Requests/slot-garansi-kekalahan/

https://www.apumpa.com/wp-includes/js/slot-bet-100/

https://hezarehshop.ir/wp-includes/l10n/bonus-new-member/

https://tajhizatsaboori.com/wp-includes/pomo/slot-raffi-ahmad/

https://mentoracademy.gr/wp-includes/assets/Slot-Bet-100/

https://portefeuille-bedou-magique-du-marabout.com/wp-includes/js/bonus-new-member-100/

https://apparteman.com/wp-includes/IXR/slot-garansi-kekalahan/

https://tahviehazaran.ir/wp-includes/l10n/slot-bet-100/

https://www.humamakine.com/sozagri/wp-admin/css/slot-garansi-kekalahan/

https://banilda.com/wp-includes/Requests/bonus-new-member/

https://thebfl.org/wp-includes/images/bonus-new-member/

https://www.deepcleaningsolutions.co.uk/wp-includes/js/slot-raffi-ahmad/

https://andesboardmaker.com/wp-admin/js/slot-raffi-ahmad/

https://www.homesserviceprovider.com/wp-includes/pomo/slot-bet-100/

https://chavoshmohajer.com/wp-includes/css/slot-raffi-ahmad/

https://languagesolutionglobal.com/wp-includes/js/slot-bet-100/

https://parqueindustrialaerocentro.com/wp-content/uploads/bonus-new-member/

https://top-cryptonews.com/wp-content/cache/bonus-garansi-kekalahan/

https://femode.co.uk/wp-admin/js/slot-raffi-ahmad/

https://freelancerrasel.com/wp-admin/js/bonus-new-member/

https://dynahealth.com.au/wp-content/scc/depo-25-bonus-25/

http://apeksha.ajdsacademy.com/wp-includes/ID3/slot-raffi-ahmad/

http://www.extremefirearms.com/wp-includes/js/deposit-25-bonus-25/

https://panel.uliveacademy.id/wp-includes/IXR/bonus-new-member/

https://shafyweb.com/wp-includes/css/bonus-bet-100/

https://pn.yourujjwalpath.com/wp-includes/css/slot-garansi-kekalahan/

https://drdepaulis.com/wp-includes/css/slot-raffi-ahmad/

https://angadaan.com/wp-includes/css/bonus-new-member/

https://smartinvestindia.in/wp-includes/pomo/depo25-bonus25/

https://karir.fdk.ac.id/-/slot-gacor

https://masterveiculos-es.com.br/wp-includes/css/slot-bet-100/

https://somalicommunityfoundation.org/wp-includes/ID3/depo-25-bonus-25/

https://www.copurogluotomotiv.com/wp-admin/js/bonus-new-member/

https://qualityremodeller.com/wp-includes/css/depo-25-bonus-25/

https://sapfoundation.com.au/wp-includes/js/dist/slot-bet-100/

http://zasquare.pk/wp-includes/l10n/slot-garansi-kekalahan/

https://aquanipa.nusanipa.ac.id/styles/bonus/

https://agroteknologi.nusanipa.ac.id/styles/bonus/

http://tuelan.org/wp-includes/css/bonus-new-member/

https://affiliate.sfast.ae/wp-includes/Text/slot-raffi-ahmad/

https://1curated.com/wp-admin/css/slot-bet-100/

https://expertpoint.ae/wp-includes/ID3/bonus-new-member/

https://casehub.in/wp-includes/js/slot-bet-100/

https://assetrealtygrp.com/wp-content/cache/slot-garansi-kekalahan/

https://demultistore.com/wp-includes/blocks/list/depo-25-bonus-25/

https://www.lici.org/wp-includes/assets/bonus-new-member/

https://texonasinks.com/wp-admin/css/slot-bet-100/

https://rentadecasasdevacaciones.com.mx/wp-includes/css/depo-25-bonus-25/

https://newrangmall.com/wp-includes/Requests/src/slot-bet-100/

https://elitepropertyleads.com/test/wp-includes/pomo/slot-raffi-ahmad/

http://www.prestigecarparts.net.au/wp-includes/ID3/slot-bet-100/

https://wearehealthtribe.com/wp-content/cache/slot-garansi-kekalahan/

http://citramutiaratechnology.com/wp-includes/pomo/spaceman/