อัปเดตราคาสินค้าในระบบ Gosell แล้ว Salepage ไม่อัปเดต

อัปเดตราคาสินค้าในระบบ แล้วราคาสินค้าใน Salepage ไม่อัปเดต

ทางระบบได้ทำการแก้ไขเรื่องการอัปเดตสินค้าของ Salepage โดยรายละเอียดดังนี้

1. เมื่อทำการแก้ไขราคาสินค้าในระบบ Gosell จะมี Popup แจ้งเตือนเรื่องการอัปเดต ถ้าในกรณีที่สินค้าดังกล่าวขายอยู่บน Salepage

2. ทำการยืนยัน และกลับไปยังหัวข้อ เซลเพจ เพื่อตรวจสอบ และทำการแก้ไขราคาใหม่อีกครั้ง โดยการเข้า : แก้ไข > แก้ไขราคาปกติ และราคาขาย > บันทีกและปิด

3. ในส่วนของ Salepage ต้องทำการ Refresh หน้าจอ Salepage ที่ทำการแก้ไข Salepage ดังกล่าวจะมีการปรับราคาให้ทันที

This site is registered on wpml.org as a development site.